Anubias

 Wszystkie rośliny z rodzaju Anubias występują w tropikalnej części Afryki zachodniej, a ściślej w zlewiskach rzek wpadających do Zatoki Gwinejskiej.

Płożące kłącze, o grubości od 0,5 cm (A. gilletii) do 4 cm (A. afzelii). Liście wyrastają bądź z wierzchołka kłącza, bądź na całej jego długości. Ogonki liściowe o długości od 20 cm (A. afzelii) do 83 cm (A. gigantea). Blaszki liściowe zróżnicowane, od wąskich podłużno-lancetowatych ze spiczastym wierzchołkiem do szeroko eliptycznych z oszczepowatą bazą, niemal trójdzielną w przypadku A. gigantea, o wymiarach od 7–12×4–10 cm (A. gracilis) do 10–38×3–13 cm (A. heterophylla). Użyłkowanie pierwszorzędowe równoległe. Rośliny jednopienne, tworzące od 1 do 3 kwiatostanów typu kolbiastego pseudancjum. Szypułki o długości od 15 cm (A. gracilis) do 60 cm (A. gigantea). Pochwa kwiatostanu wydłużono-eliptyczna do jajowatej, zamknięta lub otwarta w czasie kwitnienia, zawsze zamykająca się po przekwitnięciu, o długości kilku centymetrów, przeważnie zielona, niekiedy różowo-biała (A. gilletii), brązowa, zielono-różowa, biała (A. hastifolia), ciemnopurpurowa (A. heterophylla), biała i oliwkowo-brązowa (A. pynaertii). Kolba cylindryczna, gruba lub smukła, gęsto pokryta kwiatami. Położony w dolnej części kolby odcinek kwiatów żeńskich przylega do położonego wyżej fragmentu pokrytego kwiatów męskich, rzadziej oba odcinki oddzielone są kilkoma prątniczkami lub szczątkowymi kwiatami obupłciowymi. Kwiaty męskie 3-8-pręcikowe, kremowo-białe, tworzące odwrotnie piramidalne synandrium, niekiedy zdeformowane i zrośnięte z większej liczby pręcików. Pylniki poprzeczne, umieszczone na szczycie lub brzegu synandrium (w przypadku A. pynaertii pokrywające synandrium prawie całkowicie), podłużne lub jajowate, otwierające się przez podłużną szczelinę. Zielone, różowe lub białe, spłaszczone i kulisto-jajowate, 2-3-komorowe zalążnie zawierają wiele anatropowych, cylindrycznych zalążków. Szyjki słupków krótkie lub niemal nieobecne. Znamiona słupków dyskowate. Całkowicie zamknięty w pochwie owocostan składa się ze spłaszczono-kulistych, wielonasiennych, zielonych jagód. Nasiona małe, nieregularnie jajowate.

 W warunkach naturalnych anubiasy występują najczęściej w miejscach cienistych, w siedliskach wilgotnych, podtopionych, często o zmiennym poziomie wody. Podłoże na ogół bogate w związki pokarmowe, zarówno mineralne jak i organiczne, jednak można je spotkać w miejscach nasłonecznionych, na podłożu ubogim, a nawet skalistym, lecz często zalewanym np: skały, tworzące katarakty rzeczne. W uprawie anubiasy preferują podłoże bogate, najlepiej - mieszanina piasku, ziemi ogrodowej z dodatkiem gliny oraz torfu ogrodniczego. Wymagają wysokiej wilgotności powietrza i podłoża, dobrego lub średniego oświetlenia i temperatury w granicach 20-28°C. Ze względu na efektowny wygląd wiele gatunków jest rozmnażanych dla celów handlowych, przy czym rozmnaża się również te gatunki, które źle znoszą ciągłe zanurzenie. Decydując się na uprawę anubiasów w akwarium trzeba wiedzieć, że będą to rośliny okresowe, które pod wodą rosną bardzo powoli a po jakimś czasie mogą zginąć. Są oczywiście wyjątki jak Anubias nana. W akwariach anubiasy rosną zarówno w twardej jak i miękkiej wodzie o pH 6-7. Sadzimy je tak, aby kłącze znajdowało się na powierzchni. Charakteryzują się bardzo powolnym wzrostem, rozmnażając się przez podział kłącza, na którym wyrastają młode rośliny. Kłącza tniemy w ten sposób, aby każde miało przynajmniej dwa oczka. Generatywne rozmnażanie jest znacznie trudniejsze, oraz możliwe tylko w uprawie paludaryjnej. Aby zapylić roślinę należy mieć przynajmniej dwie rośliny kwitnące lub kwiaty. Najpierw zbieramy pyłek, a gdy kwitnie następny kwiat wdmuchujemy go do spathy, gdy się rozchyli. Zapylona kolba grubieje i po 2 miesiącach rozpada się. Wtedy wkładamy ją do wody i czekamy na wykiełkowanie nasion. Po ukazaniu się 1-2 listków pikujemy je w paludarium zapewniając dobre oświetlenie, dużą wilgotność i bogate podłoże. Wskazane jest nawożenie. 

Galerie

Logowanie

Katalog stron Katalog SEO: katalogseo.net.pl Akwa - Hobby Akwarystyka Słodkowodna Katalog stron - Best in Poland Katalog, kliknij mnie Wzorowy Katalog