Jeśli chcemy stosować sztuczne oświetlenie, w małych akwariach z powodzeniem można zastosować zwykłe żarówki. Do większych zbiorników lepiej wykorzystać świetlówki. Mogą to być specjalne typy przeznaczone do akwarystycznych celów lub też inne o sprawdzonej, odpowiadającej roślinom, długości światła. Choć mają one wyższą cenę, są tańsze w eksploatacji. Oznacza to, że przy jednakowej opłacie za prąd stosując je można uzyskać większą intensywność oświetlenia.

Następnym bardzo ważnym czynnikiem jest podłoże. Ogólnie powiedzieć można, że nawet zwykłe piaszczyste, w którym rośnie większość wodnych roślin (o ile nie czerpią związków organicznych wyłącznie z wody), zawiera w dolnych warstwach domieszkę gliny. Generalnie do pokojowego akwarium prawie dla wszystkich roślin polecić można mieszankę drobniejszego lub grubszego piasku z gliną. Zrezygnować należy z dodawania ziemi, gdyż prowadzi to do rozwoju glonów. Obecność związków odżywczych w podłożu jest zawsze ważna, nawet przy roślinach czerpiących je wyłącznie z wody, do której trafiają ługowane z podłoża. Wszystkie używane rodzaje podłoża powinny być wcześniej wysuszone na powietrzu i poddane działaniu niskich temperatur zimowych.

Podłoże nie może być zbyt drobnoziarniste, gdyż przy braku dopływu tlenu dochodziłoby w nim do powstawania procesów gnilnych. Dla jego rozluźnienia domieszać można gruboziarnisty piasek i miał torfowy. Rośliny o dużych wymaganiach można sadzić w doniczkach, zwłaszcza gdy ze względu na kopiące w dnie ryby nie możemy całego podłoża przygotować pod kątem wymagań roślin lub gdy nie chcemy, aby w przypadku konieczności gruntownego czyszczenia zbiornika nastąpiły zakłócenia we wzroście posiadanych rzadkich egzemplarzy roślin. Naturalnie zupełnie inaczej postępować możemy, gdy pielęgnacja roślin, nie zaś ryb, stanowi główny przedmiot naszej uwagi. W kulturach doniczkowych należy zwrócić uwagę na to, aby podłoże wokół doniczki nie było zbyt mocno ubite. Najlepiej zastosować gruby żwir lub osadzić doniczkę w luźnej warstwie torfu. Doniczki powinny być dostosowane do wielkości roślin. Jeśli potrzeby roślin lub ryb nie stawiają specjalnych wymogów, podłoże sporządzamy z gruboziarnistego piasku. O ile chcemy mieć w akwarium miękką wodę, sprawdzamy twardość wody pozostałej po ostatnim płukaniu podłoża. Piasek zawierający wapń naturalnie podnosi ponownie jej twardość, dlatego lepszy będzie piasek kwarcowy z małą domieszką gliny. Rośliny zasilać będziemy płynnymi nawozami. Dodawana glina musi być zleżała i niezbyt tłusta. Najlepsza jest ze starych wyrobisk. Z glinianek nadaje się do naszych celów jedynie 2 -3 cm warstwa znajdująca się bezpośrednio pod warstwą ziemi. Korzystnie jest glinę przez kilka miesięcy składować, zabezpieczywszy przed deszczem. Po tym okresie potrzebną ilość gliny należy wymieszać z gruboziarnistym piaskiem (pewniejsze niż użycie gliniastego piasku). W celu zasilenia roślin dobrze jest od czasu do czasu wysuszoną na słońcu twardą kulkę glinianą, o średnicy około 1 - 2 cm, wsunąć w podłoże w pobliżu roślin. Aby uniknąć zmętnienia wody czynność tę wykonać musimy szybko.

Światło i podłoże są czynnikami uzupełniającymi się wzajemnie i muszą harmonijnie ze sobą współdziałać. Niedopuszczalna jest np. sytuacja, gdy niedobory światła wynikające z niedostatecznego oświetlenia zrekompensować chcemy żyznym podłożem. Absolutnie nie wolno dostarczać roślinom więcej związków odżywczych, niż w danych warunkach świetlnych są one w stanie przerobić.

Podobnie woda pozostaje w ścisłym związku z podłożem. Jej skład i jakość decydują o rozwoju bardzo wielu roślin wodnych. W przyrodzie skład zespołu flory wodnej w pierwszym rzędzie określany jest właściwościami wody. Głównie decyduje o nich podłoże, skład nanoszonej substancji mineralnej i organicznej i jeszcze kilka innych czynników. Dla wzrostu roślin istotna może być również obecność w wodzie i w pobliżu pierwiastków śladowych.

Niektóre rośliny tropikalne lubią miękką i lekko kwaśną wodę, podczas, gdy inne potrzebują do budowy swego organizmu mniejszych lub większych ilości wapnia.

Widzimy zatem, że barwna mieszanina najprzeróżniejszych gatunków roślin, z powodu ich odmiennych wymagań życiowych, nigdy nie może być w pełni udana, gdyż nie jest możliwe, aby równocześnie wszystkie gatunki dobrze rosły. Ograniczenia te mogą okazać się jeszcze większe, jeśli będziemy chcieli zgrać ze sobą wymagania ryb i roślin. Tak często propagowane łączenie ryb i roślin zgodnie z ich geograficznym pochodzeniem nierzadko może mieć wyłącznie teoretyczną wartość, gdyż w praktyce najczęściej nie da się tego zrealizować, bowiem do pewnych regionalnych zbiorników zgoła nie będziemy mogli dobrać roślin.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre rośliny wzajemnie przeszkadzają sobie we wzroście, tak jak gdyby wydzielały hamujące go substancje. Być może tłumaczyć można to różnymi wymaganiami życiowymi razem uprawianych roślin, np. tym, że niektóre z nich znacznie silniej od innych pobierają związki odżywcze. Powodzenie w uprawie roślin wodnych zależy zatem od rozważnego uwzględnienia różnorodnych, oddziaływujących na zwierzęta i rośliny czynników, jak również wyczucia i doświadczenia akwarysty; potrzebna jest także odrobina szczęścia.