Łaziec indyjski

Terytorium występowania:
 Malezja, Indonezja, Południowe Chiny,Indie


Cechy wyglądu:
 Jedne z najwcześniej sprowadzonych do Europy gatunków egzotycznych. Ze względu na dużą wytrzymałość osobniki tego gatunku były w stanie znieść długą podróż statkiem i pierwsze okazy pojawiły się w akwarium londyńskiego ogrodu zoologicznego już w 1870 r. W warunkach naturalnych, gdy ich siedliska wysychają, ryby te są w stanie przemieszczać się na lądzie za pomocą płetw piersiowych. W miejscach wilgotnych mogą przeżyć poza środowiskiem wodnym do 48 godzin, a w czasie suszy potrafią przetrwać w mule. Płetwa odbytowa jest dłuższa u samca niż u samicy. Dorastają do wielkość około 23cm.
Usposobienie:
 Potrafią być agresywne.
Wymagania:
 Potrzebne są liczne rośliny, także pływające, by utrudnić rybom wyskakiwanie, oraz dobrze dopasowana szklana pokrywa.
Temperatura wody: 22-28°C, parametry wody; pH: 7,0-8,0 ; dH: do 25°
.
Pokarm:
 Ryba wszystkożerna. Płatki, żywe lub mrożone bezkręgowce wodne, pokarm roślinny.  
Rozmnażanie:
 Jaja pływają po powierzchni wody; młode wylęgają się po 24 godz. W temperaturze 26-28°C. Narybek karmić wrotkami i nowo wylęgłymi larwami solowca.